CATNPUD (Catalan Network of People who Use Drugs) és una xarxa creada el 2 de març de 2016 a Barcelona i formada per persones usuàries de drogues i organitzacions afins. CATNPUD forma part de la xarxa europea de usuàri-e-s de drogues EURONPUD (European Network of People who Use Drugs).

La declaració de Vancouver, per als drets de les persones usuàries de drogues és la nostra base ideològica i la filosofia de la Xarxa.

Ajuda'ns a desenvelopar'ns, uneix-te la xarxa :

La nostra misió: Volem fomentar l’acció col·lectiva i desenvolupar iniciatives de visibilització i transformació social, establint un marc organitzatiu de suport per enfortir la capacitat d’organització de les persones usuàries de drogues arreu de Catalunya, participar en la reforma per a unes polítiques de drogues més justes i eficaces (com per exemple garantitzar serveis públics de reducció de danys i riscos, o la regulació del mercat il·lícit de substàncies) així com acabar amb l’estigma social que el consum de drogues suposa.

Enfortir i coordinar la xarxa CATNPUD, promoure l’activisme i la sensibilització social.

Promoció i ajut a l’organització de distintes activitats d’activisme per part de les persones usuàries de drogues, entitats, etc.

Compartir i difondre la informació de la xarxa i els seus membres (entre els serveis de la xarxa de drogodependències de Catalunya, Departament de Salut, ASPB, Parlament, entre d’altres).

Generar coneixement, reflexió, idees i activitats innovadores en el camp de les drogodependències.

Recollir les diferents demandes i necessitats de les entitats que formen la xarxa.

Difondre informació i activitats a traves d’un butlletí CATNPUD, pagina web, xarxes socials, etc.

Reunions mensuals obertes a membres de la xarxa i persones afins a la mateixa. Reunions temàtiques per comissions.

Per als drets de les persones usuàries de drogues

en català, en español, in english, en français, en occità…

Reivindicar els drets de les persones usuàries de drogues.

Fer visible la situació en la que viuen algunes persones usuàries de drogues per evitar la discriminació i acabar amb l’estigma social que suposa el consum de drogues.

Promoure la integració social i laboral de les persones usuàries de drogues.

Fomentar diferents intervencions encaminades a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones usuàries de drogues.

Potenciar i difondre estratègies de reducció de danys.

Participar en el disseny de polítiques i programes de drogues en l’àmbit local, autonòmic i estatal.

APDO