CATNPUD es la red de personas usuarias de drogas de Catalunya, creada el 2 de marzo de 2016 en Barcelona y formada por personas usuarias de drogas i organizaciones afines. CATNPUD forma parte de la red europea de personas usuarias de drogas EuroNPUD (European Network of People who Use Drugs).

La declaración de Vancouver para los derechos de las personas usuarias de drogas es nuestra base ideológica y la filosofía de la red.

Fortalecer y coordinar la red CATNPUD para promover el activismo y la sensibilización social.

Promover y ayudar en la organización de diferentes actividades de activismo por parte de las personas usuarias de drogas, entidades, etc.

Compartir y difundir la información de la red CATNPUD y sus miembros (los servicios de la red de drogodependencias de Cataluña, Departamento de Salud, ASPB, Parlamento, entre otros).

Generar conocimiento, reflexión, ideas y actividades innovadoras en el campo de las drogodependencias.

Recoger las diferentes demandas y necesidades de las entidades que forman parte de la red.

Difundir la información y actividades a través del boletín CATNPUD, página web, redes sociales, etc.

Reuniones mensuales abiertas a miembros de la red y personas afines a la misma.

Reuniones temáticas por comisiones.

Hazte socio, y únete a las personas y organizaciones ya socias de la red.

Cualquiera persona independiente así como grupo afín o de interés común puede colaborar con la red.

Cada miembro tiene que firmar la aceptación de la declaración de Vancouver.

Únete: clic aquí.

APDO (Barcelona)

apdo_logo

APDO — Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos

Carrer Nou de la Rambla 81 3-1, 08001 Barcelonawww.apdoweb.org

APDO es un órgano de representación para los pacientes, que debe alinearse a contextos de normalidad (en la búsqueda de mejora de servicios) como el Foro Español de pacientes y desde estas “plataformas de normalidad” defender los derechos que como pacientes del sistema sanitario deberíamos tener.

El movimiento de pacientes pretende aprovechar las estructuras “normalizadas” del sistema sanitario público que nos ampara, sobre todo en la indefensión y comparación de servicios y de situación respecto a otros pacientes atendidos por nuestro sistema de salud, desde el cual nos situamos para reivindicar nuestros derechos.

APDO aspira a que cuestiones como la investigación sobre nuevos tratamientos a dependientes opiáceos no se olviden, a que las instalaciones de dispensación de los servicios sean “como mínimo” como las existentes en otras patologías médicas, que los horarios y servicios de urgencia, sean iguales, que exista una unificación de criterios nacional respecto a estos tratamientos y respecto a derechos de los pacientes, etc. Y que cualquier cuestión que cree desigualdad en servicio o trato con las actuaciones de tratamiento en otras patologías médicas sea puesta en evidencia.

ARSU (Reus)

(logotipo)

ARSU – Associació Reus Som Útils

Avinguda President Companys 7 baixos, 43202 Reuswww.arsu.es

És una associació sense ànim de lucre formada actualment per persones que consumeixen o han consumit drogues i d’altres sensibilitzades amb el fenomen. Va ser creada l’any 1999 a Reus, amb la intenció d’assolir un grup d’ajuda mútua entre persones usuàries de drogues afectades per la manca de suport social i altres conseqüències negatives derivades de la prohibició de les drogues, com per exemple infecció del VIH i altres malalties infeccioses com l’hepatitis.

L’objectiu principal és la defensar els drets de les persones que consumeixen drogues o que n’han consumit, assumint els deures i obligacions que això comporta. A més a més, ARSU impulsa la participació ciutadana en iniciatives d’interès social i de millora de la salut emmarcades en el paradigma de la Reducció de Riscs i Danys associats al consum de drogues.

 Veure també:

 • LIBERARSU-RTV, és la Ràdio-televisió creada i gestionada per activistes pro millora de les polítiques de drogues de Reus — liberarsu-rtv.blogspot.com.es
 • ARSU Festa és un col·lectiu que té per objectiu ajudar les persones a gestionar els riscs associats als plaers derivats de l’ús de substàncies i també de les relacions sexuals — festa.arsu.es
ASAUPAM (Santa Coloma de Gramenet, Badalona)

asaupam_logo

ASAUPAM

Avingunda Sanatori 13, 08923 Santa Coloma de Gramenetwww.asaupam.info


Asaupam nace en el año 1999 para intervenir en el ámbito de las drogues desde una perspectiva social y comunitaria, con una clara apuesta para el trabajo a primera línea y local. Intervenimos con adolescentes, jóvenes, persones con drogodependencias y sus familiares, todo compaginado la intervención preventiva con la normalización de las personas afectadas. Más info: www.asaupam.cat

AUPA'M (Santa Coloma de Gramenet)
aupam_logo

AUPA’M – Agupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona

Centre Cívic Raval, Monturiol 20, 08923 Santa Coloma de Gramenet

L’entitat rep el nom AUPA’M (Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona) i va sorgir a finals del 1996, per part del professionals i usuaris que treballaven al Autobús de Metadona de les dues zones, per tal de fer front a tota la problemàtica que girava al voltant de la droga des dels anys 80 i amb el consum de cocaïna i heroïna. També van sorgir molts conflictes amb la resta de comunitat i amb l’Administració ja que els toxicòmans consumien al carrer i per tant, socialment parlant, generaven por i inseguretat,  i per tant els veïns i l’Administració volien “netejar” el carrer.

“Ningú educa ni allibera a ningú, tots ens eduquem i ens alliberem en comunió”

Compromís Ciutadà amb el III sector (Lleida)
compromis_logo

Compromis Ciutada amb el lll Sector – Lleida

Compromis Ciutada amb el lll Sector és un grup treball de ciutadans involucrats en dona visibilitat, soport i ajut a colectius que nosaltres denominem “Invisibles”.

INVISIBLES, Qui són?

 • Drogoaddicció
 • Salut mental
 • Dones maltractades
 • Immigració
 • Sense sostre
 • Prostitució
Molts d’ells interconnectats, d’un d’ells s’arriba a d’altres

Interlocutors

 • Usuaris
 • Associacions
 • Estructura
 • Socis
 • Voluntaris
 • Moviments associatius

Qui s’ha preocupat per ells?

A traves de la trobada ciutadana-Tercer Sector-coloqui-cafe realitzada el 14-12-16 durant la campanya eleccions generals de En Comú Podem-Ponent, es va decidir crear un grup de treball denominat Iniciatives Ciutadanas i el lll Sector amb el fi de visibilitzar les problematiques dels mes invisibles al nostre parer amb els seguents objectius:
 1. Elabora un cuestionari transversal per tots els actors d’aquesta Problematica
 2. A traves dels resultats d’aquest questionari organitza en un futur unes jornades obertes als ciutadans i amb la intervencio de ponencias i construccio de taules rodones dedicades a aquestas problematicas mes invisibles que creiem que si als de donar veu e intentar donarlsi resposta a moltes de les seves demandas i necessitats.
 3. Tante es va decidir en aquest grup de treball que amb la inminent construccio i apertura de un centre de dia per a gent amb situacio de risc i exclusio social per part de el Ajuntament de Lleida,visitar un centre d’aquestas caracteristicas denominat L’Illeta a Reus que es un model i referent a nivell estatal i europeu per la seva gestio i serveis.Amb la fi de proposarli aquest model al nostre ajuntament
FAAAT think & do tank (Barcelona, França)
faaat_logo2

FAAAT think & do tank – Fundación Antonin Artaud por un enfocamiento alternativo a l’addicción y la drogodependencia.

38 Rue Keller, 75011 Paris, Françawww.faaat.net

SAPS Cruz Roja (Barcelona)

SAPS Cruz Roja — Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària

Área de Reducción de Daños del Centro Integral Lluis Companys, Carrer Davant del Portal nou, 08003 Barcelona – www.creuroja.org

XADUD (Barcelona)

XADUD – Xarxa de Dones que Usen Drogues.

En el Ateneu del Raval, C/ Reina Amalia 3, todos los Martes a las 16h — 656553547 — reddemujeresqueusandrogas@gmail.com

La Xarxa de Dones que Usen Drogues – XADUD – és una espai de trobada, suport mutu, solidaritat i lluita pels drets. La guerra contra les drogues ha resultat ser una guerra contra les persones que usen drogues que afecta de manera específica en les dones, en especial les que es troben en situacions de més vulnerabilitat: joves, adultes majors, trans, sensellar, amb trastorns de salut mental, injectores, nouvingudes, embarassades i mares, entre d’altres. La XADUD és un espai autònom que des de l’autoorganització i l’autonomia vol contribuir a una millora de la nostra cura i benestar, així com incidir en les polítiques de drogues actuals

Queremos fomentar la acción colectiva y desarrollar iniciativas de visualización y transformación social, formalizando un marco organizativo de soporte para fortalecer la capacidad de organización de las personas usuarias de drogas por todo el territorio catalán, participando en la reforma de unas políticas de drogas más justas y eficaces (por ejemplo garantizar los servicios públicos de reducción de riesgos y daños, o la regulación del mercado ilícito de sustancias), así como acabar con el estigma social que el consumo de drogas supone.

Reivindicar los derechos de las personas usuarias de drogas.

Hacer visible la situación en la que viven algunas personas usuarias de drogas para evitar la discriminación y acabar con el estigma social que supone el consumo de sustancias.

Promover la integración social y laboral de las personas usuarias de drogas.

Fomentar diferentes intervenciones encaminadas a mejorar la salud y la cualidad de vida de las personas usuarias de drogas.

Potenciar y difundir las estrategias de reducción de daños.

Participar en el diseño de políticas y programas de drogas en el ámbito local, autonómico y estatal.