CATNPUD est le réseau des personnes usagères de drogues de Catalogne. Il a été fondé le 2 mars 2016 à Barcelone, et inclut des personnes usagères de drogues et organisations en lien. CATNPUD fait partie du réseau européen de personnes usagères de drogues EuroNPUD (European network of people who use drugs).

La Déclaration de Vancouver Déclaration sur les Droits des personnes faisant usage de drogues constitue notre base idéologique et la philosophie du réseau.

Renforcer et coordonner le réseau CATNPUD, promouvoir le militantisme et la sensibilisation sociale.

Promotion et aide à l’organisation de différentes activités militantes et citoyennes de la part des personnes usagères de drogues, associations, etc.

Partager et diffuser l’information propre au réseau et à ses membres (auprès des services de Santé et d’addiction de Catalogne et de Barcelone, du ministère régional de la Santé et du Parlement de Catalogne, entre autres).

Soutenir la création de connaissances, d’idées et d’activités innovantes dans le champ des addictions.

Recueillir les demandes et besoins émanant des entités et des membres du réseau.

Diffuser de l’information et activités au travers d’un bulletin CATNPUD, site web, des réseaux sociaux, etc.

Organiser des réunions mensuelles ouvertes aux membres du réseau et sympathisant-e-s, ainsi que des réunions thématiques par commissions.

Adhérez, unissez-vous aux personnes et organisations déjà membres du réseau !

Toute personne indépendante, ainsi que des groupes en lien ou d’intérêt commun, peuvent collaborer avec le réseau.

Chaque membre se doit d’accepter et de signer la déclaration de Vancouver.

Rejoignez-nous: cliquez ici.

APDO (Barcelone)

apdo_logo

APDO — Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos

Carrer Nou de la Rambla 81 3-1, 08001 Barcelonawww.apdoweb.org

APDO es un órgano de representación para los pacientes, que debe alinearse a contextos de normalidad (en la búsqueda de mejora de servicios) como el Foro Español de pacientes y desde estas “plataformas de normalidad” defender los derechos que como pacientes del sistema sanitario deberíamos tener.

El movimiento de pacientes pretende aprovechar las estructuras “normalizadas” del sistema sanitario público que nos ampara, sobre todo en la indefensión y comparación de servicios y de situación respecto a otros pacientes atendidos por nuestro sistema de salud, desde el cual nos situamos para reivindicar nuestros derechos.

APDO aspira a que cuestiones como la investigación sobre nuevos tratamientos a dependientes opiáceos no se olviden, a que las instalaciones de dispensación de los servicios sean “como mínimo” como las existentes en otras patologías médicas, que los horarios y servicios de urgencia, sean iguales, que exista una unificación de criterios nacional respecto a estos tratamientos y respecto a derechos de los pacientes, etc. Y que cualquier cuestión que cree desigualdad en servicio o trato con las actuaciones de tratamiento en otras patologías médicas sea puesta en evidencia.

ARSU (Reus)

arsu_logo

ARSU – Associació Reus Som Útils

Avinguda President Companys 7 baixos, 43202 Reuswww.arsu.es

És una associació sense ànim de lucre formada actualment per persones que consumeixen o han consumit drogues i d’altres sensibilitzades amb el fenomen. Va ser creada l’any 1999 a Reus, amb la intenció d’assolir un grup d’ajuda mútua entre persones usuàries de drogues afectades per la manca de suport social i altres conseqüències negatives derivades de la prohibició de les drogues, com per exemple infecció del VIH i altres malalties infeccioses com l’hepatitis.

L’objectiu principal és la defensar els drets de les persones que consumeixen drogues o que n’han consumit, assumint els deures i obligacions que això comporta. A més a més, ARSU impulsa la participació ciutadana en iniciatives d’interès social i de millora de la salut emmarcades en el paradigma de la Reducció de Riscs i Danys associats al consum de drogues.

 Veure també:

 • LIBERARSU-RTV, és la Ràdio-televisió creada i gestionada per activistes pro millora de les polítiques de drogues de Reus — liberarsu-rtv.blogspot.com.es
 • ARSU Festa és un col·lectiu que té per objectiu ajudar les persones a gestionar els riscs associats als plaers derivats de l’ús de substàncies i també de les relacions sexuals — festa.arsu.es
ASAUPAM (Santa Coloma de Gramenet, Badalona)

asaupam_logo

ASAUPAM

Avingunda Sanatori 13, 08923 Santa Coloma de Gramenetwww.asaupam.info


Asaupam nait en 1999 pour intervenir dans le domaine des drogues depuis une perspective sociale et communautaire, avec un positionnement clair en faveur du travail en première ligne et d’échelle locale.

Asaupam intervient auprès d’adolescents, jeunes, et personnes présentant des conduites addictives ainsi que leurs familles, le tout en harmonie avec la prévention et une vidée de normalisation de la situation des personnes affectées.

Plus d’infos: www.asaupam.cat

AUPA'M (Santa Coloma de Gramenet)
aupam_logo

AUPA’M – Agupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona

Centre Cívic Raval, Monturiol 20, 08923 Santa Coloma de Gramenet

L’entitat rep el nom AUPA’M (Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona) i va sorgir a finals del 1996, per part del professionals i usuaris que treballaven al Autobús de Metadona de les dues zones, per tal de fer front a tota la problemàtica que girava al voltant de la droga des dels anys 80 i amb el consum de cocaïna i heroïna. També van sorgir molts conflictes amb la resta de comunitat i amb l’Administració ja que els toxicòmans consumien al carrer i per tant, socialment parlant, generaven por i inseguretat,  i per tant els veïns i l’Administració volien “netejar” el carrer.

“Ningú educa ni allibera a ningú, tots ens eduquem i ens alliberem en comunió”

Compromís Ciutadà amb el III sector (Lleida)
compromis_logo

Compromis Ciutada amb el lll Sector – Lleida

Compromis Ciutada amb el lll Sector és un grup treball de ciutadans involucrats en dona visibilitat, soport i ajut a colectius que nosaltres denominem “Invisibles”.

INVISIBLES, Qui són?

 • Drogoaddicció
 • Salut mental
 • Dones maltractades
 • Immigració
 • Sense sostre
 • Prostitució
Molts d’ells interconnectats, d’un d’ells s’arriba a d’altres

Interlocutors

 • Usuaris
 • Associacions
 • Estructura
 • Socis
 • Voluntaris
 • Moviments associatius

Qui s’ha preocupat per ells?

A traves de la trobada ciutadana-Tercer Sector-coloqui-cafe realitzada el 14-12-16 durant la campanya eleccions generals de En Comú Podem-Ponent, es va decidir crear un grup de treball denominat Iniciatives Ciutadanas i el lll Sector amb el fi de visibilitzar les problematiques dels mes invisibles al nostre parer amb els seguents objectius:
 1. Elabora un cuestionari transversal per tots els actors d’aquesta Problematica
 2. A traves dels resultats d’aquest questionari organitza en un futur unes jornades obertes als ciutadans i amb la intervencio de ponencias i construccio de taules rodones dedicades a aquestas problematicas mes invisibles que creiem que si als de donar veu e intentar donarlsi resposta a moltes de les seves demandas i necessitats.
 3. Tante es va decidir en aquest grup de treball que amb la inminent construccio i apertura de un centre de dia per a gent amb situacio de risc i exclusio social per part de el Ajuntament de Lleida,visitar un centre d’aquestas caracteristicas denominat L’Illeta a Reus que es un model i referent a nivell estatal i europeu per la seva gestio i serveis.Amb la fi de proposarli aquest model al nostre ajuntament
FAAAT think & do tank (Barcelone, France)
faaat_logo2

FAAAT think & do tank – Fondation Antonin Artaud pour une approche alternative de l’Addiction et des Toxicomanies.

38 Rue Keller, 75011 Paris, Francewww.faaat.net

SAPS Croix Rouge (Barcelone)

SAPS Creu Roja — Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària

Área de Reducción de Daños del Centro Integral Lluis Companys, Carrer Davant del Portal nou, 08003 Barcelona – www.creuroja.org

XADUD (Barcelone)

XADUD – Xarxa de Dones que Usen Drogues.

En el Ateneu del Raval, C/ Reina Amalia 3, todos los Martes a las 16h — 656553547 — reddemujeresqueusandrogas@gmail.com

La Xarxa de Dones que Usen Drogues – XADUD – és una espai de trobada, suport mutu, solidaritat i lluita pels drets. La guerra contra les drogues ha resultat ser una guerra contra les persones que usen drogues que afecta de manera específica en les dones, en especial les que es troben en situacions de més vulnerabilitat: joves, adultes majors, trans, sensellar, amb trastorns de salut mental, injectores, nouvingudes, embarassades i mares, entre d’altres. La XADUD és un espai autònom que des de l’autoorganització i l’autonomia vol contribuir a una millora de la nostra cura i benestar, així com incidir en les polítiques de drogues actuals

Nous souhaitons encourager et soutenir l’action collective, et développer des initiatives pour visibiliser et impulser une transformation sociale, en mettant en place un cadre structuré de soutien pour renforcer les capacités d’organisation des personnes usagères de drogues en Catalogne, en participant à la reforme des politiques relatives aux drogues pour plus de justice et d’efficacité (telles la garantie de services publiques de réduction des risques et dommages, ou la régulation des marchés des substances illicites) ainsi qu’en mettant un terme aux stigmas sociaux corrélés à la consommation de drogues.

Revendiquer les droits des usagèr-e-s de drogues.

Rendre visible la situation que vivent certaines personnes usagères de drogues, afin d’éviter les discriminations et de mettre un terme au stigma social associé à l’usage de drogues.

Promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des personnes usagères de drogues.

Encourager les différentes interventions visant à améliorer la Santé et la qualité de vie des personnes usagères de drogues.

Promouvoir et diffuser les stratégies de Réduction des risques et des dommages.

Prendre part à l’élaboration des politiques et programmes relatifs aux drogues à l’échelle locale, régionale et nationale (Espagne).