Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/clients/0f8c016bdccadad2beb9d790658ead21/sites/catnpud.org/wp-includes/functions.php on line 6078
Amb els drets de les preses, no es negocia | CATNPUD – La xarxa de persones que usem drogues

Comunicat – 19 3 2024

Amb els drets de les preses, no es negocia

Dimecres 13 de març una formadora de cuina va ser assassinada a mans d’un pres a la presó Mas Enric de Tarragona. Lamentem profundament aquest fet, que és necessari investigar i si es cau, reconèixer com a feminicidi.

Això ha encetat protestes entre el funcionariat penitenciari tant a Mas Enric com a altres presons catalanes. Mentre que institucions penitenciàries diu que s’estan garantint els serveis mínims dins les presons, comunicats de Familiars de Preses de Catalunya, i vídeos filtrats pels mateixos presos des de dins mostren una altra realitat: Familiars i professionals veuen negades les visites i les persones preses assenyalen incomunicació, aïllament a la cel·les des del dijous, així com actituds molt agressives per part de funcionariat i policia. Pel que fa a les persones empresonades que usen drogues ens comuniquen les dificultats per accedir a atenció sanitària i tractament, avocant-les en alguns casos a patir síndromes d’abstinència involuntària.

Entre les reivindicacions del personal penitenciari està l’ampliar les mesures de contenció vers les persones preses.  Això va en detriment de l’evidència que mostra que les presons amb millor resultats pel que fa a la reinserció preses són les que apliquen menys mesures de repressió, prioritzant al càstig els programes d’acompanyament.

Per tot això des de CATNPUD y REMA volem mostrar la nostra solidaritat amb les persones preses i exigir el respecte pels seus drets.

El miercoles 13 de marzo una formadora de cocina fue asesinada por un preso en la cárcel Mas Enric de Tarragona. Lamentamos profundamente este hecho, que es necesario investigar y si es necesario, reconocer como feminicidio.

Esto ha iniciado protestas entre el funcionariado penitenciario tanto en Mas Enric como en otras prisiones catalanas. Mientras que instituciones penitenciarias dice que se están garantizando los servicios mínimos dentro de las cárceles, comunicados de Familiares de Presas de Cataluña, y vídeos filtrados por los mismos presos muestran otra realidad. Familiares y profesionales ven negadas las visitas y las personas presas señalan incomunicación, aislamiento en la celdas desde el jueves, así como actitudes muy agresivas por parte de funcionariado y policía. En cuanto a las personas encarceladas que usan drogas, nos comunican las dificultades para acceder a atención sanitaria y tratamiento, avocándolas en algunos casos a sufrir síndromes de abstinencia involuntaria.

Entre las reivindicaciones del personal penitenciario está el ampliar las medidas de contención hacia las personas presas. Esto va en detrimento de la evidencia que muestra que las prisiones con mejores resultados en cuanto a reinserción son las que aplican menos medidas de represión, priorizando al castigo los programas de acompañamiento.

Por todo ello, desde CATNPUD y REMA queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas presas y exigir el respeto por sus derechos.