21 de juliol

El 21 de juliol és reconegut internacionalment com un dia per a recordar a aquelles que han mort com a resultat directe o indirecte del consum de drogues o de les polítiques de drogues.

Memorial Internacional por las víctimas de la “Guerra contra las Drogas”

Aquest dia es celebra per a donar a les persones consumidores de drogues, les seves famílies, amigues i comunitats, l’oportunitat de reunir-nos, recordar a aquelles que han mort i mostrar-nos solidàries i unides amb milers de persones de tot el món.

 

Memorial 2021 en Reus

Reus, 21 de juliol de 2021 (12h-16h).

ORGANITZA: ARSU – CATNPUD – PLA D’ACCIONS SOBRE DROGUES DE REUS

LA ILLETA, AV. PRESIDENT COMPANYS 7.

LECTURA DE MANIFEST / CREACIÓ EN VIU DE MURAL / KILL YOU EGO PRODUCTIONS / RADIO LIBERARSU / MÚSICA EN DIRECTE / MICRO OBERT / SIGNATURES AL LLIBRE DEL MEMORIAL INTERNACIONAL / CAFÈ, TÈ I PASTES.

“ una guerra contra les persones que usem drogues ”