Support. Don’t punish.

26 de juny de 2021

La prohibició omple la presó: Acabem amb la “guerra contra les drogues” construint el futur que la nostra comunitats mereixen.

Support. Don't Punish. 2021 CATNPUD

La prohibició
omple la presó

Fa 50 anys, el govern dels Estats Units va començar una “guerra contra les drogues” que tràgicament definiria les dècades següents.

La idea segons la qual els reptes que presenten les drogues poden tenir una resposta basada en una “violenta ofensiva frontal” es va propagar arreu del món, sobre les bases d’acords i convenis de fiscalització internacionals. La complicitat de la política dels estats de Nacions Unides la intolerància a tots els nivells socials han estat els màxims aliats d’aquesta guerra, en comptes de generar polítiques basades en l’evidència científica, l’empatia i el respecte pels drets fonamentals.

[Descarrega nota de premsa]

Les conseqüències han estat devastadores. Algunes d’elles poden ser comptades en milions de persones que han estat arrestades, empresonades, i amb morts prematures completament evitables. Però la majoria dels impactes, reflectits en històries personals de dolor, trauma i exclusió, no poden reduir-se a nombres.

Sempre és una bona ocasió per recordar que la “guerra contra les drogues” és una política fallida que comporta molts més perjudicis i danys dels que suposadament vol remeiar. Però, encara té més sentit vindicar-ho el precís dia en què els partidaris de la prohibició celebren “el dia internacional de la lluita contra les drogues”: el 26 de juny.

Cada any, el 26 de juny, CATNPUD s’uneix a la campanya mundial Support Don’t Punish, mobilitzant-se per construir alternatives sostenibles que acabin amb els cicles de càstig i marginalització, apostant per la defensa de la salut, els drets humans i benestar de les nostres comunitats. 

Durant els últims 5 anys, CATNPUD recolzats en les experiència d’activistes que ens precedeixen, hem promogut aquest canvi en les nostres comunitats, entaulant diàlegs amb les bases, la societat civil, responsables de polítiques públiques i amb els mitjans de comunicació.

PROGRAMA 2021

Àgora Juan-Andrés Benítez (Raval, Barcelona)

11h00 – 15h00

Fira d’entitats

Metzineres + XADUD

Energy Control

CatFAC

REMA + Mujeres Cannábicas

Librería Oníria

ARSU (Reus) + AUPA’M (Santa Coloma de G.) + CATNPUD

Vermut Musical

El Gitano de Balaguer

13h00

Xerrada

Tornem a repensar les drogues? Derogar la “Guerra contra les Drogues” és el fi, oferir la seva distribució segura un inici

Amb: Antoniu Llort (ARSU), Mireia Ventura (Energy Control), Fran Azorín (Brotsanbert), Tre Borràs i Oriol Romaní (GRUP IGiA).

Modera: Òscar Parés (ICEERS)

Plaça Reial (Gòtic, Barcelona)

Lectura Manifest

Instal·lació placa conmemorativa

Cabaret Metzineres

Aforament limitat

Xerrada Support. Don’t Punish. 20212021

Sempre és una bona ocasió per recordar que la Guerra contra les Drogues és una guerra fallida de la qual se’n deriven polítiques que comporten més patiment i danys dels que -suposadament- volen remeiar. Però, encara té més sentit vindicar-ho el precís dia en què els partidaris de la prohibició celebren “el dia internacional de la lluita contra les drogues”. És per això que, el 26 de juny, arreu del món, en el marc de la campanya “Suport, No Càstig” s’organitzen actes per visibilitzar les seves greus conseqüències i proposar unes noves polítiques que respectin els drets humans i posin en el centre el benestar de les persones.

En un context com el nostre, on fa més de tres dècades es va liderar la posada en marxa d’estratègies de reducció de danys, les persones que usen drogues encara són greument estigmatitzades i discriminades. Això es podria afrontar amb més efectivitat a partir de propostes valentes, basades en l’evidència i que s’han mostrat cost-efectives. En els últims anys s’ha fet avenços pel que fa a abordatges amb perspectiva de gènere, el subministrament segur de substàncies psicoactives (Safe Supply) incloent els Clubs Socials Cannàbics, l’anàlisi de substàncies i els espais de consum acompanyat, així com el foment de l’activisme per la reforma de les actuals polítiques. En canvi, en el marc dels processos de criminalització de les persones que usen drogues s’ha avançat ben poc. Més d’un 80% de les persones preses, ho estan per delictes relacionats amb drogues.

Des de CATNPUD volem seguir posant sobre la taula la urgència de no oblidar les situacions de vulnerabilitat i exclusió que viuen les persones que consumeixen drogues,  ni tampoc que la prohibició de les mateixes té repercussions sobre la societat en el seu conjunt.

És per això que us convidem a participar de la Xerrada #SupportDontPunish 26 de juny (13h, Àgora Juan Andrés Benítez, Barcelona) juntament amb les representants de les següents entitats:

Tornem a repensar les drogues? Derogar la Guerra contra les Drogues és el fi, oferir la seva distribució segura un inici.