Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/clients/0f8c016bdccadad2beb9d790658ead21/sites/catnpud.org/wp-includes/functions.php on line 6078
31.08.2016 Dia mundial de la prevenció de sobredosis | CATNPUD – La xarxa de persones que usem drogues

DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓ DE SOBREDOSI
“És hora de recordar. És hora d’actuar”

Dia 31 de agosto de 2016 en plaça San Jaume de Barcelona de 17 a 19h.

Us esperem a tothom.


Professionals i usuaris/es de la xarxa de reducció de danys Catalunya (REDAN), CATNPUD (xarxa de persones usuaries de drogues de Catalunya), amb el suport de la Subdirecció General de drogodependències

Overdose Memorial Day Catalonia

Location: Plaza Sant Jaume,08003, Barcelona, Spain

Time: 08/31/2016, 5-7.30pm

DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓ DE SOBREDOSI
“És hora de recordar. És hora d’actuar”

La sobredosi segueix sent una causa important de mortalitat entre els joves a Europa. Les dades de l’Eurostat 2013 mostren que representen més del 3,4% de totes les morts entre els europeus de 15 a 39 anys. Arreu del mon moren aproximadament 187.000 persones a l’any per sobredosi.

S’estima que cada any, entre el 9 i el 22% dels consumidors d’heroïna i entre el 3 i 9% de les persones consumidores de cocaïna patiran almenys una sobredosi no mortal depenent de la via d’administració.

Les sobredosis es produeixen principalment a causa del consum injectat de drogues de risc, per la pèrdua de tolerància després d’un temps sense consumir o per la barreja de diferents substàncies, incloent-hi l’alcohol. Les reaccions adverses al consum, juntament amb les malalties com el HIV i les hepatitis, són les principals causes de mortalitat entre les persones consumidores de drogues.

Les dades que facilita l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) mostren que la mortalitat per sobredosi a la ciutat de Barcelona ha tingut una clara tendència a la baixa des del 2000 fins al 2015. Aquest fet esta directament relacionat amb la implementació dels programes de reducció de danys.

Les morts per sobredosi són morts evitables. Des de fa més de dues dècades s’han implementat programes de reducció de danys i prevenció de sobredosi a Catalunya i resta de l’Estat, amb demostrada eficàcia i evidencia en la disminució de la mortalitat per sobredosi. Principalment parlem de programes d’intercanvi de xeringues (PIX); sales de consum higiènic per via injectada i fumada; formació d’agents de salut en sobredosi (ASSO); distribució de kits d’actuació de sobredosi entre persones usuàries de drogues i entorn proper; activitats educatives i sanitàries sobre consum més segur; serveis de reducció de danys i tractament substitutiu de opiacis en centres d’atenció i seguiment a les drogodependències.

El principal antídot del que es disposa per revertir una sobredosi per opiacis (heroïna, morfina, codeïna, tebaïna, etc.) és la naloxona. La evidència científica i la pràctica clínica ha demostrat que la naloxona reverteix els efectes de la sobredosi i per tant salva vides des de la seva comercialització a l’any 1961.

A Catalunya la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona han estat pioneres en la implementació des de l’any 2009 d’un Programa d’atenció i prevenció de sobredosi en els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD). Aquest programa ha format a més de 7.000 persones, incloent usuaris/es de drogues, ex-usuaris/es, formació en comunitats terapèutiques i presons, així com a professionals i familiars. Des que es va posar en marxa s’han repartit aproximadament 9.500 kits de naloxona.

Els espais de venopunció assistida (EVA) són uns serveis prioritaris per la prevenció de la morbimortalitat per sobredosi. En 1986 va aparèixer la primera sala a Berna (Suiza) i des d’aleshores Europa (Dinamarca, Alemanya, Grècia, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Espanya i Suïssa) compta amb 88 sales de consum higiènic, 12 de les quals estan a Catalunya (13%). A França, Regne Unit, Portugal i Romania- s’està plantejant la seva obertura. Dispositius similars fora d’Europa, només es troben en Australià (1) i Canada (1).
En tota l’historia d’aquestes sales no es coneix cap mort per reacció aguda al consum. Precisament l’any 2015 en les 12 (EVA) de Catalunya es van atendre 123 sobredosis de les quals el 100% s’han pogut revertir sense derivar a mort en cap dels casos.

Des de la xarxa de professionals i usuaris/es d’atenció a drogodependències i reducció de danys de Catalunya (REDAN), en el marc del Dia internacional de la prevenció de la sobredosi volem recordar que aquestes persones no només han de lluitar contra l’estigma social, la desigualtat i la marginació que suposa el consum de drogues, sinó que també pateixen la manca de recursos com per exemple disponibilitat de places d’allotjament adaptades, llistes d’espera i flexibilitat en l’accés a recursos especialitzats.

Per tot això, en aquesta commemoració volem conscienciar a tota la ciutadania perquè comprengui la importància i la utilitat de les sales de venopunció assistida, s’ampliïn els horaris obertura d’aquests espais i es creïn més recursos socials per atendre a aquestes persones.

Aquest dia es una oportunitat per a una major conscienciació a nivell públic i sensibilització de la societat en general d’aquest problema de salut prevenible.

Professionals i usuaris/es de la xarxa de reducció de danys Catalunya (REDAN)
CATNPUD (xarxa de persones usuaries de drogues de Catalunya)
Amb el suport de la Subdirecció General de drogodependències

Overdose Memorial Catalonia / Día Internacional de Prevención de Sobredosis

Location: Plaza Sant Jaume,08003, Barcelona, Spain

Type of Event: We will hold an event to educate, commemorate and celebrate.

There will be an information booth on the different services that work with and for drug users, we redacted a “manifest” and note for press release that include facts and stats on overdose and our claims to prevent further deaths which will be read out aloud, there will be information on the Naloxone-Program, flyers and other information material for drug users and other interested people.

Furthermore, we’ll have a memorial wall with tribute notes written by people who lost someone close due to overdose. And we’ll release 50 silver balloons that symbolize the people who lost their lives. With each flyer, we will give away a silver ribbon to show support for this cause.

Attending are drug consumer organizations, professionals from different services like harm reduction centers, therapy centers, health care centers, representatives of the Public Health Agency of Catalonia and the Public Health Agency of Barcelona and interested people.

The venue is a tent on the most centric square in Barcelona, site of city hall and Government of Catalonia.

Date: 08/31/2016

Time: 5-7.30pm