ISOLAB

Anàlisa les teves drogues

Servei d’anàlisi de drogues mitjançant tècniques de laboratori a Reus | Dijous 17h-19h | C/ Jacint Barrau 11

 

Instagram

ISOLAB es un servei de ARSU, associació sense ànim de lucre formada per persones que consumeixen o han consumit drogues i d’altres sensibilitzades amb el fenomen – www.arsu.es

L’Associació Reus Som Útils (ARSU) obre @isolab_reus, un centre d’anàlisi de drogues per assessorar i garantir un consum més segur. El servei està adreçat a totes les persones que usem drogues, especialment, a les persones amb dificultats socials. 

???? Cada dijous de 17 a 19h

?? C/ Jacint Barrau 11, Reus

L’ARSU obre des del 2022 un servei d’anàlisi de drogues per assessorar i garantir un consum més segur. L’ISOLAB està adreçat a totes les persones que consumeixen drogues, especialment, a les persones amb problemes socials.

És el primer espai d’anàlisi de substàncies estupefaents al sur de Catalunya, i assessora persones que usen drogues sobre els components de les sustàncies i la seva puresa.

ISOLAB es una eina educativa per garantir un consum més segur, trencar tabús, i arribar tant als joves que consumeixen en l’oci nocturn com a les persones que usen al carrer i tenen problemes socials.

ISOLAB esta conectat amb altres serveis d’anàlisi de drogues per aportar dades als sistemes d’Alerta de Catalunya i per a l’Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies (OEDT, properament “Agencia europea de drogues”).