7 de maig | 7 de mayo

Dia internacional de la

Reducció de Danys

Ajuda’ns a difondre a les teves xarxes:

El Dia Internacional de la Reducció de Danys #IHRD21 es commemora cada 7 de maig des del 2014.

Va ser instaurat per l’Internacional Harm Reduction Coalition, i crida a prendre consciència i difondre la importància de la reducció dels danys i la gestió dels plaers entre persones que usem drogues.

Gran part dels problemes que s’associen a les substàncies, deriven del prohibicionisme. Per tant, més enllà de prevenir els danys vinculats a l’ús de drogues (que sabem fer molt bé) cal canviar unes polítiques i lleis legitimades per una guerra contra les drogues fracasada i que genera estigma, discriminació i criminalització.

PER LA SALUT, EL BENESTAR I ELS DRETS DE LES PERSONES QUE USEN DROGUES.

El Día Internacional de la Reducción de Daños #IHRD21 se conmemora cada 7 de mayo desde 2014.

Fue instaurado por Internacional Harm Reduction Coalition, y llama a tomar conciencia y difundir la importancia de la reducción de los daños y la gestión de los placeres entre personas que usamos drogas.

Gran parte de los problemas que se asocian a las sustancias derivan del prohibicionismo. Por tanto, más allá de prevenir los daños vinculados al uso de drogas (que sabemos hacer muy bien) es necesario cambiar unas políticas y leyes legitimadas por una guerra contra las drogas fracasada y que genera estigma, discriminación y criminalización.

PARA LA SALUD, EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE USAN DROGAS.

31.08.2021 Dia de Sensibilització sobre les Morts Per Sobredosi

31.08.2021 Dia de Sensibilització sobre les Morts Per Sobredosi

31 d’agost 2021: Dia mundial de sensibilització envers la sobredosi.

28-07-2021 Dia Mundial contra l’Hepatitis

28-07-2021 Dia Mundial contra l’Hepatitis

Dia Mundial contra l’Hepatitis 2021 | CATNPUD, la xarxa de persones que usem drogues.

21.07.2021 Memorial per les víctimes de la guerra contra les drogues

21.07.2021 Memorial per les víctimes de la guerra contra les drogues

Memorial 2021 – Víctimes de la guerra contra les drogues