CATNPUD (Catalan Network of People who Use Drugs) és una xarxa creada el 2 de març de 2016 a Barcelona i formada per persones usuàries de drogues i organitzacions afins. CATNPUD forma part de la xarxa europea de usuàri-e-s de drogues EURONPUD (European Network of People who Use Drugs).

La declaració de Vancouver, per als drets de les persones usuàries de drogues és la nostra base ideològica i la filosofia de la Xarxa.

Enfortir i coordinar la xarxa CATNPUD, promoure l’activisme i la sensibilització social.

Promoció i ajut a l’organització de distintes activitats d’activisme per part de les persones usuàries de drogues, entitats, etc.

Compartir i difondre la informació de la xarxa i els seus membres (entre els serveis de la xarxa de drogodependències de Catalunya, Departament de Salut, ASPB, Parlament, entre d’altres).

Generar coneixement, reflexió, idees i activitats innovadores en el camp de les drogodependències.

Recollir les diferents demandes i necessitats de les entitats que formen la xarxa.

Difondre informació i activitats a traves d’un butlletí CATNPUD, pagina web, xarxes socials, etc.

Reunions mensuals obertes a membres de la xarxa i persones afins a la mateixa. Reunions temàtiques per comissions.

Fes-te soci, i uneix-te a les persones i organitzacions ja socis de la xarxa.

Qualsevol persona independent així com grup afí o d’interès comú pot col·laborar amb la xarxa.

Tot membre ha de signar la acceptació de la declaració de Vancouver.

Uneix-te: clic aquí.

APDO (Barcelona)

apdo_logo

APDO — Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos

Carrer Nou de la Rambla 81 3-1, 08001 Barcelonawww.apdoweb.org

APDO es un órgano de representación para los pacientes, que debe alinearse a contextos de normalidad (en la búsqueda de mejora de servicios) como el Foro Español de pacientes y desde estas “plataformas de normalidad” defender los derechos que como pacientes del sistema sanitario deberíamos tener.

El movimiento de pacientes pretende aprovechar las estructuras “normalizadas” del sistema sanitario público que nos ampara, sobre todo en la indefensión y comparación de servicios y de situación respecto a otros pacientes atendidos por nuestro sistema de salud, desde el cual nos situamos para reivindicar nuestros derechos.

APDO aspira a que cuestiones como la investigación sobre nuevos tratamientos a dependientes opiáceos no se olviden, a que las instalaciones de dispensación de los servicios sean “como mínimo” como las existentes en otras patologías médicas, que los horarios y servicios de urgencia, sean iguales, que exista una unificación de criterios nacional respecto a estos tratamientos y respecto a derechos de los pacientes, etc. Y que cualquier cuestión que cree desigualdad en servicio o trato con las actuaciones de tratamiento en otras patologías médicas sea puesta en evidencia.

ARSU (Reus)

(logotipo)

ARSU – Associació Reus Som Útils

Avinguda President Companys 7 baixos, 43202 Reuswww.arsu.es

És una associació sense ànim de lucre formada actualment per persones que consumeixen o han consumit drogues i d’altres sensibilitzades amb el fenomen. Va ser creada l’any 1999 a Reus, amb la intenció d’assolir un grup d’ajuda mútua entre persones usuàries de drogues afectades per la manca de suport social i altres conseqüències negatives derivades de la prohibició de les drogues, com per exemple infecció del VIH i altres malalties infeccioses com l’hepatitis.

L’objectiu principal és la defensar els drets de les persones que consumeixen drogues o que n’han consumit, assumint els deures i obligacions que això comporta. A més a més, ARSU impulsa la participació ciutadana en iniciatives d’interès social i de millora de la salut emmarcades en el paradigma de la Reducció de Riscs i Danys associats al consum de drogues.

 Veure també:

 • LIBERARSU-RTV, és la Ràdio-televisió creada i gestionada per activistes pro millora de les polítiques de drogues de Reus — liberarsu-rtv.blogspot.com.es
 • ARSU Festa és un col·lectiu que té per objectiu ajudar les persones a gestionar els riscs associats als plaers derivats de l’ús de substàncies i també de les relacions sexuals — festa.arsu.es
ASAUPAM (Santa Coloma de Gramenet, Badalona)

 asaupam_logo

ASAUPAM

Avingunda Sanatori 13, 08923 Santa Coloma de Gramenetwww.asaupam.info


Asaupam neix a 1999 per intervenir en l’àmbit de les drogues des d’una perspectiva social i comunitària, amb una clara aposta pel treball a primera línia i local. Intervé amb adolescents, amb joves,  amb persones amb drogodependències i llurs familiars tot compaginat la intervenció preventiva amb la normalització de les persones afectades. Més info: www.asaupam.cat

AUPA'M (Santa Coloma de Gramenet)

aupam_logo

AUPA’M – Agupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona

Centre Cívic Raval, Monturiol 20, 08923 Santa Coloma de Gramenet

L’entitat rep el nom AUPA’M (Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona) i va sorgir a finals del 1996, per part del professionals i usuaris que treballaven al Autobús de Metadona de les dues zones, per tal de fer front a tota la problemàtica que girava al voltant de la droga des dels anys 80 i amb el consum de cocaïna i heroïna. També van sorgir molts conflictes amb la resta de comunitat i amb l’Administració ja que els toxicòmans consumien al carrer i per tant, socialment parlant, generaven por i inseguretat,  i per tant els veïns i l’Administració volien “netejar” el carrer.

“Ningú educa ni allibera a ningú, tots ens eduquem i ens alliberem en comunió”

Compromís Ciutadà amb el III sector (Lleida)

compromis_logo

Compromis Ciutada amb el lll Sector – Lleida

Compromis Ciutada amb el lll Sector és un grup treball de ciutadans involucrats en dona visibilitat, soport i ajut a colectius que nosaltres denominem “Invisibles”.

INVISIBLES, Qui són?

 • Drogoaddicció
 • Salut mental
 • Dones maltractades
 • Immigració
 • Sense sostre
 • Prostitució
Molts d’ells interconnectats, d’un d’ells s’arriba a d’altres

Interlocutors

 • Usuaris
 • Associacions
 • Estructura
 • Socis
 • Voluntaris
 • Moviments associatius

Qui s’ha preocupat per ells?

A traves de la trobada ciutadana-Tercer Sector-coloqui-cafe realitzada el 14-12-16 durant la campanya eleccions generals de En Comú Podem-Ponent, es va decidir crear un grup de treball denominat Iniciatives Ciutadanas i el lll Sector amb el fi de visibilitzar les problematiques dels mes invisibles al nostre parer amb els seguents objectius:
 1. Elabora un cuestionari transversal per tots els actors d’aquesta Problematica
 2. A traves dels resultats d’aquest questionari organitza en un futur unes jornades obertes als ciutadans i amb la intervencio de ponencias i construccio de taules rodones dedicades a aquestas problematicas mes invisibles que creiem que si als de donar veu e intentar donarlsi resposta a moltes de les seves demandas i necessitats.
 3. Tante es va decidir en aquest grup de treball que amb la inminent construccio i apertura de un centre de dia per a gent amb situacio de risc i exclusio social per part de el Ajuntament de Lleida,visitar un centre d’aquestas caracteristicas denominat L’Illeta a Reus que es un model i referent a nivell estatal i europeu per la seva gestio i serveis.Amb la fi de proposarli aquest model al nostre ajuntament
FAAAT think & do tank (Barcelona, França)

faaat_logo2

FAAAT think & do tank – Fundació Antonin Artaud per a un enfocament alternatiu a l’addicció i l’abús de substàncies.

38 Rue Keller, 75011 Paris, Françawww.faaat.net

SAPS Creu Roja (Barcelona)

 

SAPS Creu Roja — Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària

Área de Reducción de Daños del Centro Integral Lluis Companys, Carrer Davant del Portal nou, 08003 Barcelona – www.creuroja.org

XADUD (Barcelona)

XADUD – Xarxa de Dones que Usen Drogues.

En el Ateneu del Raval, C/ Reina Amalia 3, todos los Martes a las 16h — 656553547 — reddemujeresqueusandrogas@gmail.com

La Xarxa de Dones que Usen Drogues – XADUD – és una espai de trobada, suport mutu, solidaritat i lluita pels drets. La guerra contra les drogues ha resultat ser una guerra contra les persones que usen drogues que afecta de manera específica en les dones, en especial les que es troben en situacions de més vulnerabilitat: joves, adultes majors, trans, sensellar, amb trastorns de salut mental, injectores, nouvingudes, embarassades i mares, entre d’altres. La XADUD és un espai autònom que des de l’autoorganització i l’autonomia vol contribuir a una millora de la nostra cura i benestar, així com incidir en les polítiques de drogues actuals

Volem fomentar l’acció col·lectiva i desenvolupar iniciatives de visibilització i transformació social, establint un marc organitzatiu de suport per enfortir la capacitat d’organització de les persones usuàries de drogues arreu de Catalunya, participar en la reforma per a unes polítiques de drogues més justes i eficaces (com per exemple garantitzar serveis públics de reducció de danys i riscos, o la regulació del mercat il·lícit de substàncies) així com acabar amb l’estigma social que el consum de drogues suposa.

Reivindicar els drets de les persones usuàries de drogues.

Fer visible la situació en la que viuen algunes persones usuàries de drogues per evitar la discriminació i acabar amb l’estigma social que suposa el consum de drogues.

Promoure la integració social i laboral de les persones usuàries de drogues.

Fomentar diferents intervencions encaminades a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones usuàries de drogues.

Potenciar i difondre estratègies de reducció de danys.

Participar en el disseny de polítiques i programes de drogues en l’àmbit local, autonòmic i estatal.

Per als drets de les persones usuàries de drogues

en català, en español, in english, en français, en occità…

Ajuda'ns a desenvelopar'ns, uneix-te la xarxa :

01.12.2016 Dia mundial del VIH/SIDA

Para recordar y dar a conocer en el mundo la epidemia global del sida causado por el VIH, el día 1 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del sida. El 1D se conmemora para establecer un espacio de prevención en el ámbito público que dé información...

read more

26.06.2016 Recolzi. No Castigui

La campanya “Recolzi. No castigui” (Support. Don’t punish) vol promoure un canvi en les polítiques de drogues arreu del món basades en la salut pública i els drets humans.

read more